thumb

Sukkulent sifarişləri

Ofis üçün verilən Sukkulent sifarişləri artıq hazırdır. Bu bitki ofis və mənzillərdə daha tez - tez görünən bitki növlərindən biridir. Sukkulentlər işıqsevən, gecböyüyən bitkilərdir. Sukkulentlərin bəzisi (kaktus, aloye) dekorativ bitki, aqava isə toxuculuq sənayesi üçün xammal verən bitki kimi becərilir.